Noticies

22/02/2021
30.000€ / Pla d'Acció Municipal: Despesa corrent / Anualitat 2020
30/12/2020
5.000 € / Subvencions per a equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials / Convocatòria 2019
22/12/2020
1.173,57 / Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública, per a la gestió dels riscos per a la salut derivats de les plagues urbanes (artròpodes i rosegadors), gestió dels gossos i gats abandonats, control de la mosca negra, el mosquit tigre, els mosquits de les zones d’arrossars i...
18/11/2020
1.190,58 € / Subvencions per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris locals / Any 2019
19/10/2020
11.632,50 € / Subvencions per implantar les mesures recollides en els plans d’acció per a l’energia sostenible (PAES) / Any 2019
29/09/2020
7.087,31 € / Subvencions destinades als municipis, amb matèria de Protecció de la Salut Pública amb motiu de la COVID19 / Any 2020
28/04/2020
5.673,75 € / Subvencions per a activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona / Any 2019
16/03/2020
4.570,31 € / Subvencions per actuacions de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà / Convocatòria 2019
17/02/2020
La Generalitat de Catalunya, a través de les Subvencions per a la dinamització territorial per als anys 2018 i 2019 , ha atorgat a l'Ajuntament de Pontils una subvenció de 23.250,25 € per a l'actuació "Pavimentació i serveis dels carrers Cervantes i Marató de Seguer"
20/12/2019
14.109 € / Subvencions per a la implementació de mesures recollides als Plans d'Acció d'Energia Sostenible (PAES) dels Ajuntaments adherits al pacte d'alcaldes i alcaldesses / Convocatòria 2018

Pàgines

Menu